Publiczna Szkoła Podstawowa w Nieczajnie Górnej
tel/fax 014 642 14 24, pspng@wp.pl

Strona Główna

www.pspnieczajna.malopolska.pl.pl     

 

.:: strona główna : kontakt :   

nasza szkoła

historia szkoły
kontakt
dyrekcja
nauczyciele
pedagog szkolny
sekretariat
uczniowie
Samorząd
dokumenty szkolne
publikacje
sport w szkole
fotogaleria
 

dodatki

o Nieczajnie
nasza gmina
nasz powiat
ciekawe strony
księga gości
kalendarz 2006/07
sprawdzian klas VI
nasze gimnazja
 

Historia szkoły

Początek szkolnictwa w Nieczajnie Górnej datuje się od momentu wybudowania pierwszego budynku szkoły, a miało to miejsce w 1894 roku.

A co wcześniej?

„Tylko matki w deszczowe lub niedzielne popołudnia, lub ojcowie umiejący czytać uczyli synów i córki trudnej sztuki czytania. Uczyli poznawać litery i wyrazy w książeczce do nabożeństwa, bo innych książek jeszcze we wsi nie było – pisze w jednej z kronik szkolnych  kierownik Jan Brzeziński.

Od chwili powstania, aż do dnia dzisiejszego, ściśle związana ze środowiskiem lokalnym szkoła jest ważnym animatorem życia kulturalnego – czego dowody znaleźć można w zachowanych i nadal kontynuowanych kronikach szkolnych- skarbnicach wiedzy nie tylko o szkole, ale i miejscowości.

W poniższym kalendarium uwzględniono tylko najważniejsze fakty z historii szkoły. Zainteresowanych szczegółami zapraszamy do odwiedzenia naszej szkoły.

  KALENDARIUM

1894          Z inicjatywy ks. kanonika Kozika i staraniem naczelnika gminy Józefa Byka zakupiono budynek drewniany w Luszowicach i postawiono pierwszą szkołę w Nieczajnie.
Pierwszym nauczycielem i zarazem kierownikiem szkoły jest Jan Kotaś, który pełni tę funkcję do 1914 roku.

1904          Za sumę 1200 koron zakupiono budynek murowany z dworu w Gruszowie i z tego wybudowano szkołę o dwóch izbach lekcyjnych. Warunki nauki znacznie się polepszyły.

1910          Szkoła zostaje przemianowana z 1- klasowej na 2- klasową.

1912          W Nieczajnie Dolnej powstaje punkt filialny, który w latach 1921-25 był samodzielną placówką.

1914          Wybucha I wojna światowa. Nie rozpoczęto nowego roku szkolnego na skutek działań wojennych. W budynku szkoły stacjonują wojska austriackie, a od 26 września do maja następnego roku Rosjanie, którzy utworzyli  szpital wojskowy.
Spalono wszystkie sprzęty oraz dokumentację szkolną.

1915          Jan Świątek, kierownik szkoły (pełniący tę funkcję do 1 II 1926 r.), dzięki pomocy finansowej mieszkańców wsi oraz zaangażowaniu ks. Antoniego Gawędy remontuje szkołę. Rozpoczyna się nowy rok szkolny.

1920          Wprowadzono plan szkoły czteroletniej.

1926          1 II  kierowniczką szkoły zostaje mianowana Stefania Szczygłówna pełniąca tę funkcję aż do śmierci w 1957 roku. Prowadzi chór dziewczęcy, koło teatralne, kultywuje tradycje ludowe. Swoją pracą i pomocą służyła nie tylko dzieciom, ale i młodzieży oraz dorosłym, zaskarbiając tym sobie serca i wdzięczność mieszkańców wsi.

1939          1 IX wybucha II wojna światowa. Po wkroczeniu do Nieczajnej Niemcy stacjonują w szkole. Z klas uczyniono magazyny ze zbożem. Naukę rozpoczęto dopiero 21 X. Zabroniono uczyć historii, geografii i śpiewu.

1939-45     Należąca do Armii  Krajowej kierowniczka Stefania Szczygłówna prowadzi tajne nauczanie. Uczy dzieci nie tylko języka polskiego i geografii, ale także historii Polski i Europy.

1945          Po wojnie zorganizowano 7- klasową szkołę podstawową. Uczyło początkowo czterech, później pięciu i sześciu nauczycieli.

1954          Przeprowadzono remont kapitalny budynku, gdyż groził on zawaleniem (popękane ściany na skutek opadania fundamentów). Nie uchronił on jednak budynku od dalszego, postępującego niszczenia.

1957          Kierownikiem szkoły zostaje Jan Brzeziński i pełni tę funkcję do 1970 roku.

1958          W VII zaczęto bić fundamenty pod nową szkołę.

1959          W VIII zakończono budowę szkoły, której koszt wyniósł  1 300 000 zł. Zanim oddano ją do użytku, należało usunąć szereg usterek.

1960          11 IX następuje uroczyste otwarcie nowej szkoły. Pracuje w niej grono nauczycielskie w składzie: Jan Brzeziński, Zdzisław Skoczylas, Kazimiera Kozak, Irena Kozłowska, Teresa Bączek, Maria Mytyś.

1961          Następuje reorganizacja szkoły na 8- klasową.

1970          Kierownikiem szkoły (dyrektorem) zostaje mgr Kazimierz Szlosek i pełni tę funkcję 32 lata do roku 2002.

1972          Szkoła zainicjowała w byłym powiecie dąbrowskim akcję humanitarną pomocy powodzianom Powiśla Dąbrowskiego pod hasłem „Łańcuch gorących serc”, zwracając się z apelem do innych szkół o przyłączenie się do niej.
Jej kontynuacją  były między innymi: akcja pomocy dotkniętej powodzią Szkole Podstawowej w Krosnej oraz coroczna zbiórka upominków w postaci zabawek, słodyczy i przyborów szkolnych dla dzieci z Domu Dziecka w Subotnikach na Białorusi.

1973          W szkole gości Maria Kozaczkowa poetka Powiśla Dąbrowskiego. Przekazała maszynopisy niektórych swoich wierszy z dedykacją.

1975-76     Przeprowadzono remont kapitalny szkoły: doprowadzono wodę oraz zainstalowano centralne ogrzewanie.

1979          Szkoła bierze udział w powszechnych badaniach stanu rozwoju fizycznego młodzieży szkolnej organizowanych przez Ministerstwo Oświaty i Wychowania.

1984          Na placu szkolnym odbywają się gminne dożynki, w organizację których włączają się nauczyciele oraz młodzież szkolna.

1988          W szkole gości aktor August Kowalczyk, były więzień obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu.

1990          Organem prowadzącym szkołę staję się samorząd gminny.

1995          20 XII uczniowie wraz z nauczycielami organizują uroczystość z okazji 100 urodzin mieszkanki Nieczajnej Górnej Ewy Guzik.

1999          Szkoła zostaje przekształcona w sześcioletnią szkołę podstawową.

6 XII ukazuje się pierwszy numer gazetki szkolnej „Kurier Szkolny”.

2002          1 IX funkcję dyrektora szkoły obejmuje mgr inż. Krzysztof Krakowski i pełni ją do 31VIII 2006 roku.

Szkoła wzbogaca się o bogato wyposażoną pracownię komputerową.

2005          Wiosną rusza budowa  nowej sali gimnastycznej.

2006          W sierpniu odbywają się na placu szkolnym gminne dożynki, w przygotowanie których czynnie włączyli się nauczyciele i uczniowie naszej szkoły.

1 IX funkcję dyrektora szkoły obejmuje mgr Dariusz Węglowski.

Opracował: mgr Waldemar Szlosek